Chính sách bảo hành

Các sản phẩm maynangha.com cung cấp được bảo hành theo đúng điều khoản của nhà sản xuất. Tùy theo từng sản phẩm cụ thể mà thời gian bảo hành có thể khác nhau.

Mọi sản phẩm đều được bảo hành tại cửa hàng của chúng tôi.