Hiển thị tất cả 10 kết quả


TỜI ĐIỆN KENBO JK - JM

Tời điện KENBO JK, JM là dòng tời hạng nặng, có trọng tải nâng hạ lớn, đạt từ 1 tấn đến 10 tấn.

Tốc độ nâng hạ của dòng KENBO JK nhanh còn dòng KENBO JM thuộc tầm trung.

Máy có kích thước tương đối công kềnh, trọng lượng lớn.

Tời điện KENBO JK, JM chuyên dùng để đặt đứng.