Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.


TỜI ĐIỆN KENBO JK - JM

Tời điện KENBO JK, JM là dòng tời hạng nặng, có trọng tải nâng hạ lớn, đạt từ 1 tấn đến 10 tấn.

Tốc độ nâng hạ của dòng KENBO JK nhanh còn dòng KENBO JM thuộc tầm trung.

Máy có kích thước tương đối công kềnh, trọng lượng lớn.

Tời điện KENBO JK, JM chuyên dùng để đặt đứng.